Tävlingsregler för Linköping Cup

Tävlingsbestämmelser

FIFA ́s spelregler och Svenska fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser 2022 gäller där inget annat anges.

Klasser 

Födda 2008 o sen. 2x25

Födda 2009 o sen. 2x25

Födda 2010 o sen. 2x25

Födda 2011 o sen. 2x25

Födda 2012 o sen. 2x25

Födda 2013 o sen. 2x15

Alla ålders klasser , pojkar och flickor 

 

Bollstorlek: 

P 14- storlek 5 övriga storlek 4

OBS! I klasserna P/F 2010-13 får ej resultat räknas enligt Svenska

Fotbollförbundets reglemente, därmed inget slutspel i dessa klasser.

 

Fritt antal deltagare i alla klasser.

 

Spelform

Gruppspel

Seger ger 3 poäng, oavgjort ger 1 poäng, förlust ger 0 poäng 

Slutspel för alla lag där resultat räknas 

 1) Målskillnad

 2) Flest antal gjorda mål

 3) Resultat av inbördes möte mellan berörda lag

 4) Straffsparkstävling enl. seriemetoden mellan berörda lag

Slutspel

Spelas enligt cupmetoden där varje match måste ha en segrare. Vid oavgjort resultat vidtar

straffsparkar enligt FIFA:s bestämmelser.

 

Samtliga spelare som finns med på matchrapporten anses ha deltagit i matchen och får därmed vara

med i ev. straffsparkstävling – även om spelaren inte fanns på planen vid slutsignalen. Vid oavgjort

 

resultat efter de 5 första straffarna, är det tillåtet för en skytt att fr o m straff nr 6 slå sin andra straff.

Vid oavgjort resultat efter de 10 första straffarna, är det tillåtet för en skytt att slå sin tredje straff osv.

Det är tillåtet för en ledare att under straffsparkstävling befinna sig i mittcirkeln med sina spelare.

 

Någon ledare måste dock finnas vid bänkarna.

 

Spelplaner & matchprogram

Spelplaner är av naturgräs och konstgräsplaner. 

Spelprogram finns på hemsidan och vid varje plan , skickas till alla lag 

Arrangören äger rätt till nödvändiga ändringar 

 

Deltagarförteckning

Deltagarförteckning skickas till arrangören innan cupstart , gäller för hela cupen 

anmodan av Tävlingsjuryn kunna identifiera sig med giltig ID-handling (Gäller 11-11 och 9-9

grupperna). Lag som ertappas med icke kvalificerad spelare kan uteslutas ur turneringen. Samtliga

deltagare måste vara försäkrade av föreningen.

 

Representationsbestämmelser

Om förening deltar med flera lag i samma åldersklass får spelare endast delta i ett av dessa lag. Undantag med lag som spelar i svår/medel som behöver fylla på med spelare , dock inte för att toppa 

Spelare äger dock rätt att representera sin förening i mer än en klass under förutsättning att ålders-

villkoren uppfylls. Yngre spelare får således spela i äldre klass förutsatt att spelaren finns på

deltagarförteckningen i sin huvudklass (se även Vid match nedan). Sammanslagna lag (dvs från flera

föreningar) är tillåtna endast under förutsättning att det sammanslagna laget deltar i seriespel i sitt hemmadistrikt.

 

 Lag får ha en spelare på dispens som är född året över klassen man spelar i.

Flickor får spela i pojkklass under förutsättning att åldersvillkoren uppfylls.

 

Vid Match 

Varje lag skall infinna sig vid sin spelplan senast 10 min före utsatt matchtid.

 

 Plats för ledare och avbytare.

 Inom markerat område runt lagbänkarna får endast finnas spelare och ledare namngivna på

matchrapporten. Övriga (föräldrar, supporters etc) skall vara tydligt åtskilda från lagbänkarna. Båda lagens bänkar skall finnas på samma sida av planen.

 

Utrustning

 Vid alltför stora likheter i dräktfärger skall bortalaget växla dräkt. Vid behov finns västar att låna i sekretariatet.

 

 Efter match 

Walk-over

 Lag som uteblir från match utan giltig orsak förlorar matchen med 3 – 0. Lag som uteblir från två

matcher utesluts ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock om särskilda skäl föreligger utesluta lag redan

efter första wo. Lag som drar sig ur cupen efter cupen startat skall betala en w.o- avgift om 500:-.

 

Varningar/Utvisningar

 Ackumulerade varningar tillämpas ej. Alla utvisningar oavsett anledning (mål- chansutvisning, två gula

kort eller grov förseelse) innebär automatisk avstängning i nästkommande match i samma åldersklass.

Detta gäller även avvisad ledare. Grov förseelse kan efter tävlingsjuryns beslut ge ytterligare påföljd.

 Vid grov förseelse i turneringen kan förseelsen även anmälas till lagets hemma- distrikt eller

nationsförbund. Det åligger berörd ledare att se till att icke spelberättigad spelare inte heller deltar i match.

 

 Matchfunktionärer

 Domare från Stångebro Uniteds pojk och flicklag 

 

Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av tre ledamöter och utses av tävlingsledningen. Tävlingsjuryn behandlar protest-

 , dispens- och bestraffningsärenden. Tävlingsjuryn har också rätt att utesluta lag, spelare och domare

som ej följer tävlingsbestämmelser eller ordningsföreskrifter. Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas.

 

Tävlingsledning 

Michael Bornehav - Marcus Lindell - Henrik Tegelström 

 

Budord

1. Följ med på träning och match – ditt barn sätter värde på det

2. Skapa god stämning på träning och match

3. Uppehåll dig längs ena sidlinjen och var lugn. Låt barnen spela.

4. Uppmuntra alla spelarna i laget, inte bara ditt eget barn, i både med- och motgång.

5. Respektera ledarnas matchning och beslut. Sätt dig in i föreningens policy.

Glöm inte att följa bloggen på sociala medier, klicka här: Facebook, Instagram, Twitter & Youtube

6. Respektera domarens beslut och se henne/ honom som en vägledare under utbildning.

7. Uppmuntra ditt barn att delta – pressa inte.

8. Fråga barnen om matchen var rolig, spännande, juste eller om spelet var bra – fokusera inte på resultatet.

9. Stöd föreningen i dess arbete. Din insats blir värdesatt, inte minst av ditt barn.

10. Kom ihåg att det är ditt barn som spelar fotboll – inte Du själv.